OEM Masimo SET 2413 LNCS新生儿婴儿/儿科一次性泡沫粘合剂包裹SpO2传感器LNCS 9针连接器3FT/1M电缆20包

OEM Masimo SET 2413 LNCS新生儿婴儿/儿科一次性泡沫粘合剂包裹SpO2传感器LNCS 9针连接器3FT/1M电缆20包

兼容的品牌:Masimo
网络账号:16792
产品数量:2413
500.00美元
当日处理
1年质保
免费优先运输

0商品在你的购物车里。现在查看购物车

需要帮助选择吗?

向设备专家咨询

(800) 449 - 5328

列出条款和条件

所有产品和公司名称均为其各自持有人的商标。使用它们并不意味着与他们有任何联系或背书或赞助。

细节

全新的正版OEM,可用于患者使用,一个20pk正版Masimo 2413 LNCS新生儿婴儿/儿科一次性泡沫粘合剂包裹SpO2传感器。这些一次性SpO2传感器兼容Masimo SET SpO2监测设备,具有LNCS 9针连接器和3FT/1M长的电缆。

相关标签

SpO2传感器技术 Masimo集
一次性/可重复使用 一次性
Compatbility OEM
年龄的大小 婴儿/儿童
长度 3英尺/ 1米
SpO2传感器样式 粘合剂-泡沫
传感器引脚数 9针

兼容的设备型号

Casmed 740系列- Masimo SET SpO2
Casmed 750系列- Masimo SET SpO2
Datascope Passport 2 - Masimo SET SpO2
Datascope护照5L和护照EL - Masimo SET SpO2
Datascope Passport LT - Masimo SET SpO2
Datascope Passport V - Masimo SET SpO2
Datascope Passport XG - Masimo SET SpO2
Datascope Spectrum - Masimo SET SpO2
Drager无限Delta & Delta XL - SpO2 SmartPod Masimo SET
Drager无限系列- SpO2 SmartPod Masimo SET
Drager Infinity Kappa & Kappa XLT - SpO2 SmartPod Masimo SET
Drager Infinity M540 - Masimo Rainbow SET SpO2 MCable
Drager Infinity M540 - Masimo SET SpO2 MCable
Drager无限Vista & Vista XL - SpO2智能pod Masimo SET
GE Carescape Dinamap V100 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE Carescape Dinamap VC150 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE cormetrics 120 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE cormetrics 250CX - Masimo SET脉搏血氧仪
GE cormetrics 259CX - Masimo SET脉搏血氧仪
GE批评Dinamap Pro 1000 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE批评Dinamap Pro 300 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE批评家Dinamap Pro 400 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE Dash 2000 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE Dash 2500 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE Dash 3000 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE Dash 4000 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE Dash 5000 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE E-MASIMO SET SpO2模块用于GE CARESCAPE B450
GE E-MASIMO SET SpO2模块用于GE CARESCAPE B650
GE E-MASIMO SET SpO2模块用于GE CARESCAPE B850
GE PROCARE B20 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE PROCARE B40 - Masimo SET脉搏血氧仪
GE TRAM 451M模块- Masimo SET SpO2
GE TRAM 851M模块- Masimo SET SpO2
Welch Allyn Micropaq 404 & 408 - Masimo SET SpO2
迈瑞accutor3 - Masimo SET SpO2
迈瑞accutor7 - Masimo SET SpO2
迈瑞Accutorr Plus - Masimo SET SpO2
迈瑞accutor V - Masimo SET SpO2
迈瑞BeneView T1 - Masimo SET SpO2
迈瑞BeneView T5 &迈瑞BeneView T5OR - Masimo SET SpO2
迈瑞BeneView T6 - Masimo SET SpO2
迈瑞BeneView T7 - Masimo SET SpO2
迈瑞BeneView T8 - Masimo SET SpO2
迈瑞BeneView T9 &迈瑞BeneView T9OR - Masimo SET SpO2
迈瑞DPM3 - Masimo SET SpO2
迈瑞DPM3 &迈瑞VS-800 - Masimo SET SpO2
迈瑞DPM4 - Masimo SET SpO2
迈瑞DPM4 & PM-8000 - Masimo SET SpO2
迈瑞DPM5 - Masimo SET SpO2
迈瑞DPM5 & PM-9000 - Masimo SET SpO2
迈瑞DPM6 - Masimo SET SpO2
迈瑞DPM7 - Masimo SET SpO2
迈瑞Duo - Masimo SET SpO2
迈瑞iMEC 10 - Masimo SET SpO2
迈瑞iMEC 12 - Masimo SET SpO2
迈瑞iMEC 8 - Masimo SET SpO2
迈瑞iPM 10 - Masimo SET SpO2
迈瑞iPM 12 - Masimo SET SpO2
迈瑞iPM 8 - Masimo SET SpO2
迈瑞VS-600 - Masimo SET SpO2
迈瑞VS-800 - Masimo SET SpO2
迈瑞VS-900 - Masimo SET SpO2
迈瑞VSM 300系列- Masimo SET SpO2
Philips M1020B Module - A03 Masimo SET SpO2
飞利浦M3001A模块- A03 Masimo SET SpO2
飞利浦MP2 - A03 - Masimo SET SpO2
飞利浦MP40 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP40 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP50 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP50 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP60 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP60 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP70 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP70 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP80 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP80 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP90 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MP90 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX500 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX500 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX550 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX550 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX600 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX600 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX700 - 1846模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX700 - 2267模块- Masimo SET SpO2
飞利浦MX800 - 2267模块- Masimo SET SpO2
Spacelabs Ultraview SL命令模块91496-M - Masimo SET SpO2配备
韦尔奇阿林连接现场监视器- Masimo彩虹集SpO2
Welch Allyn Connex VSM 6000 - Masimo Rainbow SET SpO2
Welch Allyn Connex VSM 6000 - Masimo SET SpO2
韦尔奇阿林Propaq CS - Masimo SET SpO2
韦尔奇阿林Propaq Encore - Masimo SET SpO2
韦尔奇阿林Propaq LT - Masimo SET SpO2
韦尔奇·阿林发现生命体征420 - Masimo SET SpO2
韦尔奇阿林斑点生命体征LXi - Masimo SET SpO2
Baidu